Till våra kunder

Det är snart sju år sedan Allita Care startades.

Åren går fort och det har varit sju fantastiska år som vi på Allita Care haft förtroendet att få utföra dina hemtjänstinsatser.

Nu kommer vi dock att genomföra några förändringar inför framtiden.
Vi har bestämt oss för att sluta som ansvariga för Allita Care och kommer att lämna över driften till Aleris.
Aleris är ett mycket medvetet val eftersom det är en uttalad kvalitetsaktör med en stark ägare. De har ett långsiktigt perspektiv och är verksamma inom både vård och omsorg. Vi samarbetar redan idag med Aleris då de utför våra natt- och larmtjänster vilket de har gjort på ett föredömligt sätt. Stadens kundundersökning visar även att Aleris har nöjda kunder.

Vi ser fram emot ett fortsatt gott samarbete!

Vi önskar dig en fortsatt härlig vår och en skön sommar!

2017-03-21