För livets alla skeden

Vi tillhandahåller vård- och omsorgstjänster och erbjuder ledsagar- och avlösarservice, hemtjänst samt personlig assistans. Vi är lyhörda och flexibla för de önskemål som finns och arbetar alltid utifrån kundens individuella behov. Målsättningen är att alltid ge vård och omsorg med bästa tänkbara kvalitet. Välkommen till Allita Care!